Baggrund

Godkendelser

Peter Goetz er autoriseret af Dansk Psykolognævn. Han er godkendt af Dansk Psykologforening dels som specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi, dels som specialist og supervisor i psykoterapi.

Efteruddannelse

Hans efteruddannelser som arbejds- og organisationspsykolog omfatter kommunikationsstrategiske, systemiske, oplevelsesorienterede og psykodynamiske tilgange - som det kan ses af den organisationspsykologiske liste


Hans efteruddannelser som rådgiver, psykoterapeut og kliniker omfatter dels oplevelsesorienterede, kommunikationsstrategiske, systemiske, psykodynamiske og kropsterapeutiske tilgange, dels narrative, bevidningsmæssige og eksistentialistisk orienterede tilgange og dels kognitive tilgange.
De har omfattet arbejde med børn og voksne i alle aldre, som det kan ses af den kliniske og psykoterapeutiske liste


Peter Goetz har som et led i sin efteruddannelse også gået i egenterapi, der har omfattet dybgående individuelle forløb, gruppeterapeutiske forløb og - som led i hans parterapeutiske efteruddannelse - også parterapeutiske forløb.

Erfaringsgrundlag

Peter Goetz' erfaringsgrundlag er bredt. Han har været ansat som organisationspsykologisk konsulent i en større dansk virksomhed, han har erfaring fra ledelsesarbejde, han har været ansat som supervisor samt som klinikker og behandler på behandlingsteder for hhv. børn, unge, familier, voksne og ældre - som det kan ses af hans ansættelsesliste


Han har siden 2006 haft egen virksomhed - nemlig Psykologspecialisten, hvis hjemmeside du er inde på nu. Også her har han arbejdet med et bredt område af opgaver, som det fremgår af oversigten over virksomhedens opgavetyper


Faglig tilgang

Peter Goetz' faglige tilgang er bred. Han trækker på mange forskellige teorier i sine bestræbelser på at forstå opgaven og finde løsningsforslag. Hans udgangspunkt er at anvende de teorier, der giver bedst mening og perspektiv i forhold til hver enkelt konkrete praktiske opgave. Det samme gælder hans metodevalg.
Det kan man se mere om i hans bøger, artikler og film


Goetz Consulting, Hestkøbvej 11D, 3460 Birkerød Tlf.: +45 45 54 20 07 Mobil +45 30 20 65 92 Email: mailmail CVR-nr.: 29349134 ©  Goetz Consulting