English

Artikler

(Se også bogdebut her)

Stress - en pakke under opsyn

'Stress kan sammenlignes med en pakke, som har en afsender og modtager. To erhvervspsykologer har udarbejdet et skema, som gør det nemmere at pakke den ud.'
(P. Goetz & C. V. Brauer, 2010. Psykolognyt 13, 16-20),  ..mere om stress-artiklen her

Empatisk og respektfuld kommunikation

Om pædagogisk arbejde med voksne med autisme og psykisk udviklingshæmning - og om krydspres.
(Boesen, M. & Goetz, P., 2009. Rapport over gruppeinterviews med det udførende personale),  .. mere om rapporten her

Frihed, magt og konsulenter

Jagten på Den-Usynlige-Konsulentmagt.
(Goetz, P., 2009. Social Kritik, 118, 91-96.)

Det er frivilligt

"Hvis den psykiatriske patient selv skulle bestemme indholdet i psykologiundervisningen, hvad ville den da handle om?"
Goetz. P., 2009. Psykolognyt , 1, 3-7),  .. mere om artiklen her

Postchaufførernes arbejdsmiljø

Uddannelsesplan, undervisningsmateriale og rapport, Transporterhvervets uddannelsesråd, Arbejdsmarkedsuddannelserne.
(Lektionsplan - Psykisk arbejdsmiljø, P. Goetz (2002), pp. 79-103/125),  .. mere om postchaufførers arbejdsmiljø her
Se også den hertil hørende:

Kører det for dig eller kører det med dig?

Uddannelses­video om postchaufførers arbejdsmiljø

Psykologi­undervisning til patienter i distrikts­psykiatrisk daghospital med henblik på facilitering af psykoterapeutiske processer

Artikel om erfaringer med hvordan åben psykologiundervisning til patienter kan fremme psykoterapeutiske processer i distriktspsykiatri.
(Goetz, P., 1992.Nordisk Psykologi, 2, 152-157), .. mere om åben psykologi­undervisning her

At miste et barn

Om hospitalets støtte ved spædbørnsdød.
(Goetz, P., 1991, Tidsskrift for Sygeplejersker, 8, 8-35).

Brugeroplysning i distrikts­psykiatri

Tværfaglig beskrivelse af erfaringer med åbne brugeroplysningsgrupper.
(K. Lindegaard, P. Goetz og M. Kastrup, 1990. Tidsskrift for Sygeplejersker, 47, 22-30).
Goetz Consulting, Hestkøbvej 11D, 3460 Birkerød Tlf.: +45 45 54 20 07 Mobil +45 30 20 65 92 Email: mailmail CVR-nr.: 29349134 © 2021 Goetz Consulting