Undervisning

Åben deltagerorienteret psykologiundervisning

Lad deltagerne komme på banen med emneønsker og reflektioner
Indbyd borgere, ledere eller medarbejder til åben psykologiundervisning i de emner, der optager dem lige nu. Ring eller skriv og hør nærmere.
Se eksempel med erfaringer fra deltagerorienteret undervisning på hospitalsafdeling her og artiklerne her

Kontaktarbejde - hvad gør det ved os? Og hvad gør vi ved det?

Forskere, tolke, callcentermedarbejdere, sælgere og mange andre kan blive belastet i deres kontaktarbejde
Bestil undervisning om hvordan kontaktarbejde, selv når det ikke er direkte hjælperarbejde, kan være belastende. Det gælder ved direkte kontakt med f.eks. kunder eller mennesker der interviewes. Det overses ofte.
En særlig overset belastning er den, som rammer "forsædepassagerer", som f.eks. tolke, observatører, fotografer m.fl. De kan blive vidner til svære situationer, samtidig med, at de ikke har indflydelse på "kørslen". Den der har førstehåndskontakten - "chaufføren" - kan regulere, hvor tæt man går på de involverede, og hvor dybt man involverer dem følelsesmæssigt. Og netop derfor kan de ofte bedre bære det, der sker - end man kan som vidne "på forsædet ved siden af føreren"

Hjælperarbejdet - hvad gør det ved os? Og hvad gør vi ved det?

Hvem drager omsorg for dem, der giver omsorg?
Bestil undervisning i dette emne til ledelsen og medarbejderne sammen på jeres hjælperarbejdsplads. Eller bestil undervisning til jeres hjælperteam. Eller bestil en undervisning, der er målrettet specifikke faggrupper, som f.eks. sosu hjælpere, sosu assistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, læger, præster og psykologer.

Kunsten at sætte ordentlige grænser som hjælper

- uden at belaste den der søger hjælp eller hjælperen
Også undervisning i dette emne kan målrettes ledelsen og medarbejderne sammen. Undervisningen kan også rettes til professionelle hjælperteams, og den kan rettes til specifikke faggrupper.

Anden undervisning

Bestil undervisning i mange andre psykologiske emner som f.eks. samtaleteknik, empati, modstandshåndtering og gruppedynamiker - se også bøgerne her og artiklerne her.
Goetz Consulting, Hestkøbvej 11D, 3460 Birkerød Tlf.: +45 45 54 20 07 Mobil +45 30 20 65 92 Email: mailmail CVR-nr.: 29349134 ©  Goetz Consulting